tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

16 Lis 2022

TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATU

Komunikat nr 10

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

z dnia 16 listopada 2022 roku

 

Na podstawie: § 15 ust. 1 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ogłasza się terminarz wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów i Senatu KANS w Jeleniej Górze spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych nie posiadających stopnia doktora.

TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATU

l.p.

Czynność wyborcza

Termin

Miejsce

Uwagi

1

Ogłoszenie terminarza wyborczego

16.11.2022

BIP -Wybory, strona internetowa

 

2

Termin zgłaszania kandydatów

17-22.

11.2022

do godz. 10.00

Kancelaria Główna

 

3

Ogłoszenie list kandydatów

22.11.2022

BIP - Wybory

 

4

Głosowanie na kandydatów

godz. 11:00 23.11.2022

Sala nr 9 w bud. nr 11

 

5

Opublikowanie wyników wyborów

28.11.2022

BIP – Wybory

 

 

1. Terminarz dotyczy wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów i Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Kandydata może zgłosić każdy członek Wspólnoty Uczelni.
3. Członkiem Kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 20 ust. 1-3 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2
w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. W celu zgłoszenia kandydatów, należy dostarczyć dokumenty stanowiące załączniki 1-7 do Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem.
6. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory.
 
SEKRETARZ
Uczelnianej Komisji Wyborczej
w Jeleniej Górze
Marcin Michalak
Powrót wstecz